Kjøpsvilkår

  • Kjøp er ikke refunderbare når tilgangen er tatt i bruk.
  • Tilgangsperioden starter når man betaler, og løper uavhengig av om tjenesten brukes eller ikke.
  • Alle priser er i norske kroner.
  • Alle kjøp forutsetter at man godtar våre personvernvilkår.
  • Tilgang er personlig, og det er ikke tillatt å dele tilgang eller passord med andre. Dersom misbruk blir oppdaget kan det føre til at tilgang avsluttes umiddelbart.
  • Vi tar ikke økonomisk ansvar for tap som følge av feil ved våre produkter eller tjenester.
  • Ved en eventuell tvist skal Nordhordland Tingrett være verneting.
  • Alle dine rettigheter som bekrevet i forbrukerkjøpsloven gjelder.